تقويم بهداشتي

هجدهم فروردين: روز جهاني بهداشت

خبرهاي ويژه

خبرهاي ورزشي مركز

خبرهاي روزهاي گذشته مركز


اولين نشريه الكترونيك داوطلب سلامت  تست تشخيص ديابت

وب سايت اختصاصي شير مادر كليد هاي طلايي سلامت يايسگي بيماري هاي شايع در مردان سرطان پستان

فرم هاي الكترونيك: ارتباط با مديريت نظر، انتقاد و پيشنهادها   نظر سنجي ارباب رجوع   طرح شكايت

ثبت نام كلاس ترك دخانيات  ثبت نام داوطلب سلامت مشاوره غير حضوري تست سنجش سلامت روان


دفتر مقام معظم رهبري دفتر رياست جمهوري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  پايگاه خبري، اطلاع رساني وب دا

مركز ارتباطات مردمي رياست جمهوري  استانداري فارس  بانك ملت

 

         

.

.

         
         

.

         
         

         
         

.

         
         

.

         
         

.

.

         
         

.

         
         

.

         
         

.

         
         

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

         
     

.